BMI (Body Mass Index)

BMI är förkortning för engelskans ”Body Mass Index”, dvs kroppsmasseindex, och är ett mått för en vuxen persons eventuella över- eller undervikt. Body Mass Index mäter normalt fyra olika viktklasser; undervikt, normalvikt, övervikt och fetma.

De senaste åren har det riktas mycket kritik mot BMI som underlag för bedömning av en persons eventuella över- eller undervikt. Kritiker menar att metoden är undermålig då beräkningen inte tar personens ålder, kön, etnicitet eller kroppskomposition i beaktande. Som de flesta av oss vet väger t.ex. muskler mer än fett, och en väldigt vältränad person kan därför få ett högt BMI-tal trots att personen i fråga inte är överviktig.

Forskning från såväl USA som Norge hävdar att kroppsform, och då framförallt midjemått, ger en bättre bild av en persons eventuella övervikt och dennes förhöjda risk för komplikationer i form av hjärt- och kärlsjukdomar.

BMI

Kritiken mot BMI är väl underbyggd och ska absolut inte förkastas, men trots dess svagheter ger metoden en bra indikation om de allra flestas eventuella över- eller undervikt. ”Normalbyggda” personer, som inte bär på en hög muskelmassa eller är gravida, får oftast ett tillförlitligt resultat när de mäter sin Body Mass Index.

Dessutom är BMI, nackdelarna till trots, en metod som används världen över och av många seriösa organisationer – så som världshälsoorganisationen – för att bland annat bedöma andelen, och antalet, överviktiga i olika länder världen över. Fördelen med mätmetoden är att den är enkelt att genomföra. Allt du behöver veta för att mäta din Body Mass Index är din längd och din vikt!

Hur räknar man ut BMI?

Att räkna ut sitt Body Mass Index är enkelt, och görs enligt formeln:

Vikt / (Längd * Längd) = BMI.

Multiplicera din längd med din längd. Dividera sedan din vikt med produkten av din multiplikation. Kvoten av divisionen är din BMI. Om du inte orkar räkna eller vill kontrollera att ditt resultat blev korrekt, så kan du använda vår BMI-kalkylator nedan.

BMI kalkylator

Räkna ut ditt BMI-tal med hjälp av vår kalkylator.

Din vikt:

60 kg.

Din längd:

160 cm.


 • Body Mass Index ger en bra indikation om eventuell under- eller övervikt, men bör inte ses som en absolut sanning. Metoden tar inte hänsyn till ålder, kön, etnicitet och kroppskomposition eller hur god din kondition är.
 • Prata med din doktor om du är orolig för din vikt.
 • BMI-tabell: Vad är ett normalt BMI-tal?

  BMI-tabell

  Det finns en rad olika tabeller för bedömning av BMI-tal, men enligt världshälsoorganisationen bör resultatet delas in i fyra olika viktklasser; undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Vissa tabeller väljer att även inkludera en femte viktklass, som ofta kallas extrem fetma och motsvarar ett BMI-tal på över 35.

  WHO:s BMI-tabell:

 • Undervikt motsvarar en BMI under 18,5.
 • Normalvikt motsvarar en BMI mellan 18,5 och 24,9.
 • Övervikt motsvarar en BMI mellan 25 och 29,9.
 • Fetma motsvarar en BMI över 30.
 • Undervikt (BMI under 18.5)

  En vuxen person med en BMI under 18.5 beräknas, enligt världshälsoorganisationen som underviktig. Undervikt kan, precis som övervikt, vara ohälsosamt och leda till en ökad risk för följdsjukdomar. Om du lider av undervikt bör du konsultera din läkare och försöka lägga om kosten för att få i dig fler kalorier per dag.

  Hälsosam vikt (BMI mellan 18.5 och 24.9)

  En person har mellan 18.5 och 24.9 i BMI bedöms ha en hälsosam vikt och risken för fetmarelaterade sjukdomar är låg. Beroende på var du ligger inom detta spann kan det vara bra att åtminstone hålla lite koll på vikten, så att du inte tippar över åt endera håll.

  Övervikt (BMI över 24.9 men under 30)

  Vid en Body Mass Index över 24.9 men under 30 bedöms en person vara överviktig men inte lida av fetma. Är din BMI i det här spannet så bör du ta tag i din vikt. Personer med den här graden av övervikt kan, med rätt disciplin och vilja, ganska snabbt nå en hälsosam vikt genom att lägga om kosten och öka (eller påbörja) sin träning.

  Vi rekommenderar: Burn

  Burn är en fettförbrännare som ökar din prestation och fettförbränning under träning. Kosttillskottet finns såväl utan som med koffein för dig som även behöver en uppiggande effekt. Burn är dessutom hungerdämpande och har länge varit ett av de mest populära kosttillskottet på marknaden.

  Fetma (BMI över 30)

  Personer med ett BMI-tal över 30 bedöms normalt lida av fetma och bör gå ner i vikt för att minska risken för att drabbas av fetmarelaterade sjukdomar. Några av de vanligaste sjukdomarna som personer som lider av fetma löper en ökad risk att drabbas av är:

 • Högt blodtryck
 • Diabetes typ 2
 • Belastningsskador i leder
 • Blodfettsrubbningar
 • Högt blodtryck, diabetes typ 2 och blodfettsrubbningar ökar i sin tur risken för hjärt- kärl- och njursjukdomar och hjärtsjukdomar samt stroke är idag de ledande dödsorsakerna till följd av fetma. En bra start för dig som ligger i det här spannet är att använda vår kalorikalkylator för att räkna ut din dagliga snittförbränning och vad som krävs av dig för att du ska gå ner i vikt.

  Vi rekommenderar: Diet Shake

  Att ersätta en måltid om dagen med en diet shake är ett effektivt sätt att sänka ditt kaloriintag. Medan en normal måltid innehåller mellan 400-800 kcal så innehåller en portion Diet Shake endast 100 kcal!

  BMI i världen

  Genomsnittligt Body Mass Index skiljer sig markant bland befolkningen i olika länder, världen över. Högst medelvärde har ö-länderna i Oceanien, medan USA har det högsta BMI-talet av alla höginkomstländer. I Sverige är 49% av befolkningen överviktig eller lider av fetma.

  Högst BMI i världen

  Topp 10 länder med högst Body Mass Index-snitt i världen

  1. American Samoa (33,5)
  2. Tokelauöarna (32,58)
  3. Nauru (32,25)
  4. Niue (32,21)
  5. Cooköarna (31,98)
  6. Samoa (31,94)
  7. Tonga (31,85)
  8. Tuvalu (30,38)
  9. Saint Lucia (29,55)
  10. Franska Polynesien (29,54)

  Lägst BMI i världen

  Topp 10 länder med lägst Body Mass Index-snitt i världen

  1. Etiopien (20,53)
  2. Östtimor (20,55)
  3. Eritrea (20,58)
  4. Burundi (21,06)
  5. Madagaskar (21,1)
  6. Bangladesh (21,11)
  7. Vietnam (21,15)
  8. Indien (21,35)
  9. Kongo-Kinshasa (21,65)
  10. Niger (21,72)